Renew & Refurbish

RENEW & REFURBISH PROGRAM:

V veliki večini primerov predstavljajo produkti ki izvirajo iz naslova: Proizvajalcem računalniške opreme se vse pogosteje dogaja, da prodajna akcija ne doseže željenih in planiranih količin, kot tudi, da so določena naročila preklicana s strani distributerjev, medtem ko so izdelki že na poti iz tovarne. Enkrat ko produkt zapusti tovarno se ne more vrniti nazaj, zato nam izdelki iz tega naslova pridejo v originalnih in neodprtih embalažah.

Ravno tako se v renew in refurbish program uvrščajo vsi produkti, ki so višek proizvodnje kot tudi produkti katerim so med transportom poškodovali embalaže. Ti produkti pridejo v ekoloških embalažah proizvajalcev z originalnimi zapečatenimi in neodprtimi embalažami in sicer vse od trenutka ko produkt zapusti proizvajačevo skladišče do trenutka ko pride do vas.

V Refurbish in Renew programu so zelo redko tudi produkti, ki so v trgovinah bili na policah kot razstavni eksponat in produkti, ki so bili DOA. Vsi produkti iz tega naslova so bili vrnjeni direktno nazaj v tovarno in od tam odposlani v popolnoma enakem stanju kot so odposlani vsi ostali novi produkti. Tudi ti se prepakirajo in po nabavni vrednosti pošljejo v prodajo distributerjem za Refurbish in Renew program v zapečatenih ekoloških in s strani proizvajalca določenih embalaž.